Град: с. Бели Осъм
Празник: Съединение на България
Дати: 6 - 9 Септември 2012
Уеб сайт: Комплекс Острова
Цена: 400 лв.
Посещения:

Предложение от Комплекс Острова: